Under hösten 2023 planerar jag att återuppta mina frilansuppdrag. Vill du boka in mig som föreläsare redan nu. Tveka  inte att kontakta mig. För mer information se Kontakt